Thập niên 40

thập kỷ

Thập niên 40 hay thập kỷ 40 chỉ đến những năm từ 40 đến 49.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1
Thế kỷ: thế kỷ 1 TCNthế kỷ 1thế kỷ 2
Thập niên: thập niên 30thập niên 40thập niên 50
Năm: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy
Thập niên 40

Chính trị và chiến tranh

sửa

Chiến tranh: Thập niên 40, ông Tô Định trả nhiều tiền để Hai Bà Trưng kiểm soát, chiến tranh kéo dài đến 3 năm của Hai Bà Trưng. Đến năm 43, Hai Bà Trưng bị quân lính nhà Hán trong thời chiến tranh, nước ta lại bị quân nhà Hán chiến lấy nước Đại Cồ Việt trong thập niên 43