Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Lê Chân, một trong những vị tướng trong khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tham khảoSửa đổi

Hai Bà Trưng