Thế kỷ 15

thế kỷ
(Đổi hướng từ Thế kỷ XV)

Thế kỷ 15 (XV) là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 1401 đến hết năm 1500, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 1400 1410 1420 1430 1440
1450 1460 1470 1480 1490
Theo thế kỷ: 14 15 16
Theo thiên niên kỷ: 1 2 3


Tranh của Gergio Deluci năm 1893, Christopher Columbus đặt chân tới châu Mỹ năm 1492

Sự kiện

sửa

Năm 1453 : Sự thất thủ của Constantinopolis đã đánh dấu sự kết thúc của Đế quốc Đông La Mã và cái chết của Hoàng đế La Mã cuối cùng là Constantine XI . Chấm dứt con đường tơ lụa mở ra thời đại khám pháthời kỳ phục hưng diễn ra mạnh mẽ toàn bộ Châu Âu .Ottoman trở thành Đế quốc và là kẻ địch chính hầu hết các quốc gia Châu Âu.

Năm 1453 : Trận castillon trận chiến cuối cùng của Chiến tranh Trăm Năm giữa Anh-Pháp .Đại bác trở thành nhân tố chính quyết định trận chiến đầu tiên trong lịch sử Châu Âu

Năm 1492 : Christopher Columbus đổ bộ lên Châu Mỹ .

Năm 1494 : Đế quốc Tây Ban NhaĐế quốc Bồ Đào NhaHiệp ước Tordesillas và đồng ý phân chia Thế giới để thiết lập thuộc địa .

Tham khảo

sửa

Thế kỉ 15 (Số la mã Toán học: XV) là khoảng thời gian tình từ thời điểm năm 1401 đến hết năm 1500, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory