Thể loại:Bóng đá châu Á năm 2024

Thể loại này dành cho bóng đá (đá banh) ở châu Á trong năm 2024.