Tráng vương

(Đổi hướng từ Tráng Vương)

Tráng Vương (chữ Hán:壮王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử bên Trung Quốc thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa