Tráng Bá (chữ Hán:壮伯) là thụy hiệu của một số việc vị bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa
  • Bắc Ngụy Hoa Âm Tráng Bá Dương Bá
  • Lương triều Tây Lăng Tráng Bá Chu Quýnh (sau được tiến phong làn Tây Lăng Tráng Hầu, đời nhà Trần được cải phong làm Long Nguyên Tráng Hầu, tiếp đó được nâng lên làm Vũ Xương Tráng Công, lúc mất được truy cải làm Lương Thành Trung Tráng Công)

Xem thêm

sửa