Tráng Tử (chữ Hán:壯子) là thụy hiệu của một số vị tử tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

  • Tào Ngụy Dương Hạ Tráng Tử Hồ Phấn (thời Tây Tấn được tiến phong làm Dương Hạ Tráng Hầu)
  • Đông Tấn Hán Thọ Tráng Tử (hoặc Bác Lục Tráng Tử) Vương Trấn Ác (sau được nhà Lưu Tống truy tặng làm Long Dương Tráng Hầu)
  • Đông Tấn Ngô Bình Tráng Tử Hồ Phiên (còn gọi là Sơn Dương Tráng Nam, thời Lưu Tống được tiến phong làm Sơn Dương Tráng Hầu)
  • Bắc Chu Lâm Thoan Tráng Tử Hàn Thịnh

Xem thêmSửa đổi