Tam giai Kỷ tần Trương Thị Vĩnh (chữ Hán: 三階紀嬪 張氏永), còn có húy là Nghĩa (義), nguyên là Tài nhân của Nguyễn Hiến Tổ Thiệu Trị Đế. Tuy nhiên, bà lại chính là Tổ mẫu của 3 vị vua Kiến Phúc, Hàm NghiĐồng Khánh, Tằng tổ mẫu của vua Khải Định và là Cao tổ mẫu của vua Bảo Đại.

Tam giai Kỷ tần
三階紀嬪
Thiệu Trị Đế Tam giai Tần
Thông tin chung
Phu quânNguyễn Hiến Tổ
Thiệu Trị
Hậu duệKiên Thái vương Hồng Cai
Tên húy
Trương Thị Vĩnh
Thụy hiệu
Trinh Tường Kỷ tần
貞祥紀嬪
Tước hiệuTài nhân (才人)
Kỷ tần (紀嬪) (truy phong)
An tángLong Khê, Hương Trà, Thừa Thiên

Tiểu sửSửa đổi

Sử sách không ghi chép gì nhiều về lai lịch của bà Trương Thị Vĩnh, cũng như năm nhập cung của bà, chỉ biết bà là người Quảng Trị. Bà Vĩnh được Thiệu Trị phong làm Tài nhân (才人). Năm Thiệu Trị thứ 5 (1845), bà hạ sinh Kiên Thái vương Nguyễn Phúc Hồng Cai, là người con duy nhất của bà.

Hậu duệ làm vuaSửa đổi

Năm 1883, vua Tự Đức băng hà. Ngài không có con do mắc di chứng của bệnh đậu mùa, nên trước đó có nhận nuôi 3 người con, là con của hoàng đệ là ngài Hồng Y và ngài Hồng Cai, đó là Dục Đức (con ông Hồng Y), Đồng KhánhKiến Phúc (con ông Hồng Cai). Như vậy, 2 vua Đồng Khánh và Kiến Phúc là cháu nội của bà Trương Tài nhân.

Hai đại thần Tôn Thất ThuyếtNguyễn Văn Tường lộng quyền phế lập liên tiếp 2 vị vua là Dục ĐứcHiệp Hoà (em ruột của ngài Thiệu Trị), sau đó đưa Kiến Phúc lên nối ngôi. Vua Kiến Phúc mất sớm, đáng lẽ người nối ngôi ông phải là hoàng huynh Đồng Khánh, nhưng sợ lập người lớn tuổi làm vua thì mình mất quyền nên ông Thuyết và ông Tường lại chọn một người con trai khác của Kiên Thái vương, là em của Đồng Khánh và Kiến Phúc, tức vua Hàm Nghi. Sau khi Hàm Nghi bỏ chạy ra Quảng Trị, triều đình Huế mới đưa Đồng Khánh lên ngôi. Vua Khải Định là con của ngài Đồng Khánh.

Như vậy bà là Hoàng tổ mẫu của tận ba vị hoàng đế, nhưng do chỉ là thứ thiếp của Thiệu Trị nên không nhận được bất kỳ danh hiệu gì ngoài chức Tài nhân nhỏ bé. Trên danh nghĩa, bà Từ Dụ mới là Đích tổ mẫu của cả 3 vị vua trên.

Năm Khải Định thứ 2 (1916), ngài quyết định truy phong cho Tằng tổ mẫu Tài nhân Trương thị làm Tam giai Kỷ tần, thụy là Trinh Tường (貞祥).

Không rõ mộ phần của Kỷ tần, cũng như năm mất của bà.

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi