Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; là đơn vị tài chính cấp I; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, trung, cao cấp, công chức hành chính, công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp nhà nước, cán bộ khoa học chính trị và hành chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học Lý luận Marx-LeninTư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu về các khoa học chính trị.

Học viện Chính trị Quốc gia
Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh National Academy of Politics
Biểu trưng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Địa chỉ
135 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy
, ,
Thông tin
LoạiHọc viện công lập
Thành lập1949 (74–75 năm trước)
Giám đốcGS.TS Nguyễn Xuân Thắng
Websitehcma.vn
Thông tin khác
Viết tắtHCMA
Tổ chức và quản lý
Phó hiệu trưởng danh dựPGS.TS Nguyễn Duy Bắc
PGS.TS Hoàng Phúc Lâm
GS.TS Lê Văn Lợi
PGS.TS Dương Trung Ý

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Ho Chi Minh National Academy of Politics (viết tắt là HCMA).[1]

Tên gọi qua các thời kỳ

sửa
 • Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc (1949 - 1962);
 • Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương (1962- 1975);
 • Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc (1975 - 1986);
 • Học viện Khoa học Xã hội Nguyễn Ái Quốc, gọi tắt là Học viện Nguyễn Ái Quốc (1986 - 1993);
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1993 - 2007);[2]
 • Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2007 - 2013)
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2014 - nay).

Tổ chức[3]

sửa

Ban Giám đốc:

sửa
 • Giám đốc:
 • Phó Giám đốc:
  • PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.[5]
  • PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
  • GS.TS Lê Văn Lợi, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
  • PGS.TS Dương Trung Ý, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Các Học viện và phân viện trực thuộc

sửa
 • Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
 • Học viện Chính trị Khu vực I (Miền Bắc). Trụ sở: Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 • Học viện Chính trị Khu vực II (Miền Nam). Trụ sở: Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Học viện Chính trị khu vực III (Miền Trung). Trụ sở: Thành phố Đà Nẵng.
 • Học viện chính trị khu vực IV (Tây Nam Bộ). Trụ sở: Thành phố Cần Thơ.

Các Viện, Trung tâm nghiên cứu và thông tin - xuất bản

sửa
 • Viện Triết học
 • Viện Kinh tế chính trị học
 • Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng
 • Viện Lịch sử Đảng
 • Viện Xây dựng Đảng
 • Viện Chính trị học
 • Viện Kinh tế
 • Viện Nhà nước và Pháp luật
 • Viện Văn hóa và Phát triển
 • Viện Quan hệ quốc tế
 • Viện Quyền con người
 • Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng
 • Viện Xã hội học và Phát triển
 • Viện Lãnh đạo học và Chính sách công
 • Viện Thông tin khoa học
 • Tạp chí Lý luận chính trị
 • Nhà xuất bản Lý luận chính trị

(Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh[6])

Văn phòng, Ban và các Vụ

sửa
 • Vụ Tổ chức - Cán bộ
 • Vụ Quản lý đào tạo
 • Vụ Quản lý khoa học
 • Vụ Các trường chính trị
 • Vụ Hợp tác Quốc tế
 • Vụ Kế hoạch – Tài chính
 • Ban Thanh tra
 • Văn phòng Học viện
 • Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin
 • Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành giáo dục, đào tạo

Giám đốc qua các thời kỳ

sửa
TT Họ và tên Thời gian tại nhiệm Ghi chú
1 Lê Văn Lương 1949 - 1956 Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng
2 Trường Chinh (lần 1) 1956 - 1957 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
3 Lê Đức Thọ (lần 1) 1958 - 1960 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thường trực, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng
4 Trường Chinh (lần 2) 1961 - 1966 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
5 Lê Đức Thọ (lần 2) 1967 - 1968 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thường trực, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng
6 Tố Hữu 1969 - 1979 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương
7 Chu Huy Mân 1979 - 1980 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
8 Nguyễn Vịnh 1980 - 1982 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương
9 GS.TS. NGND. Nguyễn Đức Bình 1982 - 2001 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
10 PGS.TS.Trần Đình Hoan 2001 - 2004 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng
11 PGS.TS.NGƯT. Tô Huy Rứa 2004 - 2006 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
12 GS.TS. Lê Hữu Nghĩa 2006 - 2011 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
13 GS.TS. Tạ Ngọc Tấn 2011 - 2016 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam
14 GT.TS. Nguyễn Xuân Thắng 2016 - nay Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XIII), Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Danh hiệu Tôn vinh

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
 1. ^ [1] Lưu trữ 2018-04-17 tại Wayback MachineCổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, http://www.hcma.vn Lưu trữ 2015-04-21 tại Wayback Machine
 2. ^ “CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA HỌC VIỆN - Website Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 8 năm 2013. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2015.
 3. ^ “Nghị định số 48/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”.
 4. ^ “Ông Nguyễn Xuân Thắng được bầu bổ sung vào Ban Bí thư”.
 5. ^ “Điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Duy Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa”.
 6. ^ “Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị”.

Liên kết ngoài

sửa