Trang Vũ Công (chữ Hán:庄武公) là thụy hiệu của một số vị công tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Minh triều Nhuế Trang Vũ Công Lý Cẩn (truy tặng, thực tế chỉ là Tương Thành Trang Vũ Bá)
  • Minh triều Ngụy Trang Vũ Công Từ Hoằng Cơ

Xem thêm sửa