Trung Ý Công (chữ Hán:忠懿公) là thụy hiệu của một số vị quốc công, quận công hay huyện công trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa