Vàm Cỏ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Vàm Cỏ là một con sông chảy qua hai tỉnh Long AnTiền GiangĐồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Ngoài ra, tên gọi Vàm Cỏ còn có thể chỉ: