Triều Tiên theo truyền thống được chia thành một số vùng không chính thức, phản ánh ranh giới lịch sử, địa lý và phương ngữ trên bán đảo. Nhiều tên vùng ngày nay không còn được sử dụng. Honam, Yeongdong, Yeongnam, và thuật ngữ hiện đại Sudogwon là những từ duy nhất được sử dụng rộng rãi tại Hàn Quốc.

Tên gọi của bát đạo Triều Tiên cũng thường được sử dụng với vai trò là biệt danh của vùng.

Danh sách tám vùng Sửa đổi

Vùng RR MC Hangul Hanja Hán - Việt Thành phốTỉnh Ngày nay thuộc về
Haeso Haeseo Haesŏ 해서 海西 Hải Tây Hwanghae BắcHwanghae Nam CHDCND Triều Tiên
Kwanso Gwanseo Kwansŏ 관서 關西 Quan Tây Bình Nhưỡng, Nampho, Pyongan Bắc, Pyongan NamChagang CHDCND Triều Tiên
Kwanbuk Gwanbuk Kwanbuk 관북 關北 Quan Bắc Rason, Hamgyong Bắc, Hamgyong NamRyanggang CHDCND Triều Tiên
Gwandong Gwandong Kwandong 관동 關東 Quan Đông Gangwon (Nam) / Kangwon (Bắc) Cả hai nước
Gyeonggi Gyeonggi Kyŏnggi 경기 京畿 Kinh kỳ Seoul, Incheon, GyeonggiKaesong Cả hai nước
Hoseo Hoseo Hosŏ 호서 湖西 Hồ Tây Daejeon, Sejong, Chungcheong BắcChungcheong Nam Hàn Quốc
Honam Honam Honam 호남 湖南 Hồ Nam Gwangju, Jeolla BắcJeolla NamJeju Hàn Quốc
Yeongnam Yeongnam Yŏngnam 영남 嶺南 Lĩnh Nam Busan, Daegu, Ulsan, Gyeongsang BắcGyeongsang Nam Hàn Quốc

Các vùng khác Sửa đổi

Vùng RR MC Hangul Hanja Hán - Việt Mô tả
Kwannam Gwannam Kwannam 관남 關南 Quan Nam Phần phía nam của Kwanbuk
Kwanbuk Gwanbuk Kwanbuk 관북 關北 Quan Bắc Phần phía bắc của Kwanbuk
Yeongseo Yeongseo Yŏngsŏ 영서 嶺西 Lĩnh Tây Phần phía tây của Gwandong
Yeongdong Yeongdong Yŏngdong 영동 嶺東 Lĩnh Đông Phần phía đông của Gwandong
Giho Giho Kiho 기호 畿湖 Kỳ Hồ GyeonggiHoseo
Jeju Jeju Cheju 제주 濟州 Tế Châu Đảo Jeju (một phần của Honam)

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi