Vĩnh Hòa (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Vĩnh Hòa)

Vĩnh Hòa có thể là:

Địa danhSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Đài LoanSửa đổi

  • Quận Vĩnh Hòa (trước là thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc) thuộc thành phố Tân Bắc

Trung QuốcSửa đổi

Niên hiệuSửa đổi