Vương triều thứ Hai Mươi Bốn của Ai Cập

Vương triều thứ Hai Mươi Bốn của Ai Cập cổ đại (Vương triều thứ 24) là một vương triều trong thời đại pharaon Ai Cập thuộc Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba, bao gồm các vương triều khác là Vương triều thứ Hai Mươi Mốt, Hai Mươi Hai, Hai Mươi BaHai Mươi Lăm.

Cai trị

sửa

Vương triều thứ Hai mươi bốn này tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Chỉ có duy nhất hai vị pharaon cai trị trong vương triều, họ đã đặt thủ đô của mình ở Sais, phía tây của vùng Châu thổ sông Nile. Các vị vua được biết đến trong Lịch sử của Ai Cập của Vương triều 24 như sau:[1]

Tên Pharaon Hình Cai trị Tên Ngai Ghi chú
Tefnakht I   732-725 TCN Shepsesre
Bakenranef   725-720 TCN Wahkare

Cây gia đình

sửa
Basa[2]
Gemnefsutkapu[2]
 Tefnakht
 BakenranefNgười con trai không tên[3]Người con trai không tên[3]

Tham khảo

sửa
  1. ^ Nguồn được lấy từ Danh sách Vua Turin (tiếng Anh: Turin canon)
  2. ^ a b P.R. Del Francia, "Di una statuetta dedicata ad Amon-Ra dal grande capo dei Ma Tefnakht nel Museo Egizio di Firenze", S. Russo (ed.) Atti del V Convegno Nazionale di Egittologia e Papirologia, Firenze, 10-12 dicembre 1999, Firenze, 2000, pp. 63-112; 76-82
  3. ^ Aidan Dodson & Dyan Hilton, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames & Hudson, 2004, p. 233
Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 23 732-720 TCN Vương triều thứ 25