Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Come Out - Bước Ra Ánh Sáng

Come Out - Bước Ra Ánh SángSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa với tỉ lệ áp đảo 5/0. Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:09, ngày 19 tháng 9 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Come Out - Bước Ra Ánh Sáng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Come Out - Bước Ra Ánh Sáng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chương trình thực tế chiếu mạng dành cho cộng đồng LGBT, cần thẩm định độ nổi bật. Vgsa-001 05:42, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa
  1.   Xóa Chương trình hoàn toàn không đủ độ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:33, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  2.   Xóa Nhất trí với ý kiến bạn Nguyenmy2302, vì chương trình chưa thực sự tạo được tiếng vang, những chương trình talkshow trên đài truyền hình dạo gần đây có lẽ ngoài phát sóng ổn định ra thì chưa thu được thành tích nào đáng kể. Một tuần HTV, VTV có hơn chục talkshow, chương trình nào cũng có mặt trên đây lại tạo ra một tiền lệ sau này, hoàn toàn không tốt. TranHieu0706 (thảo luận) 06:45, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[trả lời]
  3.   Xóa Chương trình không gây được ấn tượng hay thành tích gì.   Biheo2812  02:09, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  4.   Xóa Không nổi bật, quảng cáo.NNTAI319 (thảo luận) 17:22, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  5.   Xóa O biết chương trình này là gì luôn,O nổi bật ace bùm(beginner youtuber) 01:00, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[trả lời]
    @Ace bùm: Bạn không biết không có nghĩa là nó không nổi bật. Nên kèm theo lý do chính đáng hơn. P.T.Đ (thảo luận) 05:03, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Giữ
Ý kiến
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!