Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Dự án cầu Tân Châu – Hồng Ngự (lần 2)

Dự án cầu Tân Châu – Hồng NgựSửa đổi

  1. ^ Đề xuất xây thêm cầu bắc qua sông Tiền