Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Danh sách tòa nhà cao nhất Hà Tĩnh

Danh sách tòa nhà cao nhất Hà Tĩnh Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Giữ bài. Đây là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 07:41, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)
Danh sách tòa nhà cao nhất Hà Tĩnh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (thay đổi)
(Tìm nguồn: "Danh sách tòa nhà cao nhất Hà Tĩnh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một danh sách tòa nhà cao nhất cấp tỉnh. Chỉ có 1 tòa nhà đạt trên 150m, còn lại không có tòa nhà nào đạt 100m. Tiếng vĩ cầm🎻 16:30, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

  1.   Xóa Không có tòa nhà nào nổi bật; không liên kết. Thingofme (thảo luận) 04:11, ngày 24 tháng 12 năm 2021 (UTC)
    @Thingofme Hiện đã có đồng thuận lại, mời bạn xem xét lại ý kiến của mình. – Tiếng vĩ cầm🎻 10:28, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)
    Gỡ phiếu, do mình hiểu về quy định nổi bật hơn rồi. Thingofme (thảo luận) 11:06, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

  1.   Giữ Theo tiền lệ từ Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Danh sách tòa nhà cao nhất Huế (chỉ có 1 tòa nhà cao hơn 150m, còn lại dưới 100m) thì chủ thể này có thể chấp nhận đủ ngưỡng nổi bật, tuy nhiên cần theo dõi và bổ sung khi có những công trình cao hơn 100m khác trong tương lai.--Pk.over (thảo luận) 04:45, ngày 24 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  2.   Giữ Đủ nổi bật theo ý kiến trên. Tiếng vĩ cầm🎻 13:29, ngày 27 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  3.   Giữ Đủ nổi bật. Màu tím hoa sim 10:52, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  4.   Giữ Đủ nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:50, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  5.   Giữ Như trên. Đây là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 07:38, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!