Wikipedia:Dự án/Các bang nước Đức

Dự án các bang nước Đức thuộc nhóm những tiểu dự án có mục đích xây dựng các bài viết về những đề tài cơ bản. Tiểu dự án này hiện đang cố gắng hình thành một hệ thống các bài giới thiệu hoàn chỉnh về tất cả các bang của nước Đức, cũng như thủ phủ và những thành phố lớn của các bang này.

Danh sách bàiSửa đổi

Các thành phố lớn nhất của Đức: Berlin, Hamburg, München, Köln (Cologne), Frankfurt am Main, Dortmund, Essen, StuttgartDüsseldorf.


Bang Thủ phủ và các thành phố lớn
1 Baden-Württemberg Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Freiburg
2 Bayern München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt , Würzburg
3 Berlin (*)
4 Brandenburg Potsdam
5 Bremen Bremen(*)
6 Hamburg (*)
7 Hessen Wiesbaden, Frankfurt am Main, Kassel, Darmstadt, Offenbach am Main
8 Mecklenburg-Vorpommern Schwerin, Rostock
9 Niedersachsen Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück
10 Nordrhein-Westfalen Düsseldorf, Köln, Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Bonn, Wuppertal, Mönchengladbach, Aachen, Gelsenkirchen, Krefeld, Münster
11 Rheinland-Pfalz Mainz, Trier
12 Saarland Saarbrücken
13 Sachsen Dresden, Leipzig, Chemnitz
14 Sachsen-Anhalt Magdeburg, Halle (Saale)
15 Schleswig-Holstein Kiel, Lübeck
16 Thüringen Erfurt, Jena, Gera, Weimar, Nordhausen

(*): Thành phố tự do

Danh sách các bài đã hoàn thànhSửa đổi

Bang và thành phốSửa đổi

Thành phốSửa đổi

Thủ phủSửa đổi

Thành phố lớnSửa đổi

Chi tiết công việcSửa đổi

Những thành viên tham gia dự án sẽ thực hiện những công việc sau:

  • Dịch những bài viết về các bang và thành phố Đức sang tiếng Việt (dự án khuyến khích dịch từ tiếng Đức vì đây là những bài hoàn thiện nhất, cập nhật nhất về chủ đề này).
  • Viết mới nếu thành viên có khả năng.
  • Đặt tiêu chuẩn cho các bài viết của dự án.

Danh sách thành viênSửa đổi

Đây là danh sách các thành viên tham gia dự án này. Bạn chỉ cần điền tên mình vào mục này và bắt đầu tham gia đóng góp!

Tiêu chuẩn bàiSửa đổi

Bài dịchSửa đổi

  • Về sự thống nhất trong cách dùng từ: trong quá trình dịch bài từ tiếng Đức sang tiếng Việt có thể sẽ phát sinh sự sai khác trong cách dùng từ. Vấn đề này cần được thảo luận thêm trong trang thảo luận của dự án này. Mỗi khi gặp một thuật ngữ khó hiểu hoặc chưa tìm được từ tiếng Việt đồng nghĩa, bạn hãy trao đổi ngay với những thành viên khác trong dự án để tạo ra sự thống nhất trong cách dịch thuật và dùng từ.
  • Bạn có thể đưa phần nội dung ngoại ngữ từ các Wiki nước ngoài vào bài tiếng Việt tương ứng để dịch dần. Đừng quên thêm tiêu bản {{Đang dịch}} để kêu gọi mọi người cùng góp sức.
  • Nếu bạn lập một trang mới từ nội dung tiếng nước ngoài mà chưa có thời gian để tiến hành dịch ngay lúc đó, bạn hãy dịch tạm phần mở đầu của bài vì Wiki Việt ngữ không chấp nhận bài Viết chưa có tiếng Việt.