Thành viênSửa đổi

Thành viên Công việc Bài viết thuộc dự án Y học
DanGong Trợ giúp bổ túc nội dung
Vdongold Dịch bài viết
Tuanminh01 Dịch bài viết từ enwiki
Bdanh Dịch nội dung thuộc mảng nam khoa từ enwiki
Mongrangvebet Dịch nội dung từ enwiki và bổ sung nội dung theo sách giải phẫu ở Việt Nam, dịch ảnh liên quan đến chi tiết giải phẫu từ Commons
Tunguyentr Dịch nội dung từ enwiki

Ý kiếnSửa đổi

Trợ giúp viết bàiSửa đổi

Phân loại bài viếtSửa đổi

  Sơ khai Những bài sơ khai là những bài chỉ vừa mới có một số thông tin cơ bản.

  C Những bài đạt loại C là những bài có đầy đủ thông tin.

  B Những bài đạt loại B là những bài có đầy đủ các thông tin và chú thích trong bài để kiểm chứng (chưa cần biết nguồn chú thích có đáng tin hay không) cũng như cấu trúc trình bày tương đối ổn định. Các bài xếp loại B cần có ít nhất 1 tấm hình trong bài để minh họa.

  A Những bài đạt loại A là những bài có đầy đủ các thông tin, chú thích (các nguồn chú thích phải là nguồn đáng tin cậy) và hình ảnh được sử dụng một cách hợp lý. Những bài đạt loại A thường có cấu trúc ổn định dễ chỉnh sửa và trình bày tương đối tốt và có một độ dài nhất định có thể truyền tải được thông tin đầy đủ cho người đọc.

  Bài viết tốt

  Chọn lọc Những bài đạt chất lượng chọn lọc là những bài có chất lượng rất tốt với cấu trúc ổn định tương đối hoàn hảo, các nguồn chú thích đáng tin, văn phong và cách trình bày đẹp, đạt tiêu chuẩn chọn lọc của Wikipedia và đáp ứng những điều kiện sau:

 • viết hay: văn phong hấp dẫn, sáng rõ và theo tiêu chuẩn chuyên môn;
 • hoàn chỉnh: không bỏ sót một sự kiện hay chi tiết hoặc địa điểm chính nào trong phạm vi của chủ đề;
 • nghiên cứu tốt: nó là một bản nghiên cứu chi tiết và tiêu biểu dựa trên những tài liệu thích hợp. Bài viết phải đạt được những đòi hỏi về thông tin kiểm chứng được và đáng tin cậy, được hỗ trợ bằng những chú thích trong hàng ở những nơi thích hợp;
 • trung lập: nó trình bày những quan điểm công bằng không thiên lệch; và
 • ổn định: nó không phải là chủ đề đang xảy ra bút chiến và nội dung không thay đổi đáng kể theo từng ngày, trừ khi đang trong quá trình xây dựng một bài viết chọn lọc.
(Trích từ Wikipedia:Tiêu chuẩn bài viết chọn lọc)

Bản mẫu Y họcSửa đổi

Dự án liên quanSửa đổi

EDIT: Wikipedia:Dự án/Y học/Dự án liên quan

Wikipedia:Dự án y học/Dự án liên quan


Tổng quan Sửa đổi

 1. Bản mẫu:Sơ khai y học
 2. Bản mẫu:Y học
 3. Bản mẫu:Y học/Bài viết
 4. Bản mẫu:Thông tin chuyên môn y học
 5. Bản mẫu:Độc tố

Thông tin Y học Sửa đổi

 1. Bản mẫu:Sơ khai tập san y học
 2. Bản mẫu:MEDCN
 3. Bản mẫu:PMID
 4. Bản mẫu:PMID/doc
 5. Bản mẫu:Infobox Brain

Tài liệu Y học Sửa đổi

 1. Bản mẫu:DorlandsDict
 2. Bản mẫu:ICDO
 3. Bản mẫu:ICD category

Bệnh Sửa đổi

 1. Bản mẫu:Sơ khai bệnh
 2. Bản mẫu:Sơ khai Bệnh di truyền
 3. Bản mẫu:Bệnh cơ xương khớp và mô liên kết
 4. Bản mẫu:Bệnh do vi khuẩn Gram dương
 5. Bản mẫu:Các bệnh về hệ thống cơ xương và mô liên kết
 6. Bản mẫu:Các bệnh dịch do nghèo đói
 7. Bản mẫu:Đại dịch cúm 2009
 8. Bản mẫu:Lịch trình chủng ngừa tại Úc
 9. Bản mẫu:Mã bệnh
 10. Bản mẫu:Mã bệnh/doc
 11. Bản mẫu:Thông tin bệnh viện
 12. Bản mẫu:Bệnh viện tâm thần
 13. Bản mẫu:Rối loạn tâm thần và hành vi
 14. Bản mẫu:Bệnh án

ThuốcSửa đổi

 1. Bản mẫu:Các nhóm thuốc chính
 2. Bản mẫu:Dược phẩm
 3. Bản mẫu:Dược phẩm/doc
 4. Bản mẫu:NSAIDs

Giải phẫu người Sửa đổi

 1. Bản mẫu:Hộp tin giải phẫu học
 2. Bản mẫu:Hộp tin giải phẫu học/doc
 3. Bản mẫu:Các hệ cơ quan người
 4. Bản mẫu:Các bộ phận cơ thể người
 5. Bản mẫu:Người
 6. Bản mẫu:Thần kinh tủy sống

Sức khỏe Sửa đổi

 1. Bản mẫu:Sức khỏe
 2. Bản mẫu:Sức khỏe cộng đồng