Wikipedia:Ngày này năm xưa/05/19

Mustafa Kemal Atatürk (1918).jpg

19 tháng 5: Ngày Tưởng nhớ Atatürk, Ngày Thanh niên và Thể thao tại Thổ Nhĩ KỳBắc Síp.