Wikipedia:Ngày này năm xưa/07/18

Kyoto animation arson attack 1 20190721.jpg

18 tháng 7: Ngày Quốc tế Nelson Mandela; ngày Hiến pháp tại Uruguay.