Juletræet.jpg

24 tháng 12: Ngày trước lễ Giáng sinh (Kitô giáo Tây phương); ngày Độc lập tại Libya (1953)