Xylen là tên gọi một nhóm 3 dẫn xuất của benzen là 3 đồng phân octo-, meta-, và para- của đimêtyl benzen. Các đồng phân o-, m- và p- được đặc trưng bởi vị trí các nguyên tử cacbon (của vòng benzen) mà 2 nhóm metyl đính vào. Các đồng phân o, mp có tên thay thế lần lượt là 1,2-đimêtylbenzen, 1,3-đimêtylbenzen và 1,4-đimêtylbenzen. Các xylen có đồng phân là êtylbenzen

Các đồng phân của xylen
Các đồng phân của xylen
Tổng quan
Tên thông thường Xylen o-Xylen m-Xylen p-Xylen
Tên thay thế Đimêtylbenzens 1,2-Đimêtylbenzen 1,3-Đimêtylbenzen 1,4-Đimêtylbenzen
Tên khác Xylol o-Xylol;
Octoxylen
m-Xylol;
Metaxylen
p-Xylol;
Paraxylen
Công thức hóa học C8H10
SMILES Cc1c(C)cccc1 Cc1cc(C)ccc1 Cc1ccc(C)cc1
Phân tử gam 106,16 g/mol
Bề ngoài chất lỏng không màu
số CAS [1330-20-7] [95-47-6] [108-38-3] [106-42-3]
Thuộc tính
Tỷ trọngpha 0,864 g/mL, lỏng 0,88 g/mL, lỏng 0,86 g/mL, lỏng 0,86 g/mL, lỏng
Độ hoà tan trong nước không hoà tan
Hoà tan trong các dung môi không phân cực như các hyđrocacbon thơm
Nhiệt độ nóng chảy -47,4 °C (226 K) −25 °C (248 K) −48 °C (225 K) 13 °C (286 K)
Nhiệt độsôi 138,5 °C (412 K) 144 °C (417 K) 139 °C (412 K) 138 °C (411 K)
Độ nhớt 0,812 cP ở 2000 °C 0,62 cP ở 2000 °C 0,34 cP ở 3000 °C
Nguy hiểm
MSDS Xylen Lưu trữ 2009-02-03 tại Wayback Machine o-Xylen Lưu trữ 2009-02-02 tại Wayback Machine m-Xylen Lưu trữ 2009-02-03 tại Wayback Machine p-Xylen Lưu trữ 2009-02-02 tại Wayback Machine
Phân loại của EU Gây hại (Xn)
Điểm bốc cháy 24 °C 17 °C 25 °C 25 °C
Nguy hiểman toàn R10, R20/21, R38: S2, S25
Số RTECS ZE2450000 ZE2275000 ZE2625000
Dữ liệu bổ sung
Cấu trúc và
tính chất
n, εr, v.v..
Tính chất
nhiệt động
Pha
Rắn, lỏng, khí
Phổ UV, IR, NMR, MS
Hóa chất liên quan
Các hyđrocacbon thơm liên quan toluen, mesitylen, benzen, etylbenzen
Hợp chất liên quan xylenol - các dạng của phenol
Ngoại trừ có thông báo khác, các dữ liệu được lấy ở 25°C, 100 kPa
Thông tin về sự phủ nhận và tham chiếu

Tính chấtSửa đổi

NFPA 704
"Biểu đồ cháy"
Flammability code 3: Chất lỏng và rắn có thể bắt lửa trong hầu hết môi trường nhiệt độ xung quanh. Điểm cháy từ 23 đến 38 °C (73 và 100 °F). Ví dụ, xăng)Health code 2: Intense or continued but not chronic exposure could cause temporary incapacitation or possible residual injury. E.g., chloroformReactivity code 0: Normally stable, even under fire exposure conditions, and is not reactive with water. E.g., liquid nitrogenSpecial hazards (white): no code 
3
2
0

Độc tínhSửa đổi

  • Gây ô nhiễm môi trường.
  • Tiếp xúc nhiều qua đường hô hấp có thể gây buồn ngủ, suy hô hấp và ngộ độc.
  • Tiếp xúc thời gian dài có thể gây ung thư.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi