Đóng góp của người dùng

ngày 7 tháng 8 năm 2018

 • Catocala

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:44

  −1

 • Ephesia

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:44

  +34

 • Ephesia koreana

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:43

  +34

 • Hành tinh khí khổng lồ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:43

  +35

 • Khoa học hành tinh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:43

  +38

 • Khoa học Trái Đất

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:42

  +4

 • Niên đại địa chất

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:42

  +36

 • Đại Cổ sinh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:42

  +35

 • Kỷ Ordovic

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:42

  +39

 • Thực vật có phôi

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:41

  +4

 • Rêu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:41

  +32

 • Anodon

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:41

  +33

 • Boyunpınar, Çatak

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:41

  −1.445

 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:40

  +31

 • Thổ Nhĩ Kỳ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:40

  +36

 • Boyunpınar, Çatak

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:39

  +37

 • Thảo luận Thành viên:Én bạc AWB

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:39

  +36

 • La Mã cổ đại

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:39

  +36

 • Đế quốc La Mã

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:38

  +34

 • Nhóm ngôn ngữ Rôman

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:38

  +33

 • Tiếng Tây Ban Nha

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:38

  −2

 • Isabella I của Castilla

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:37

  +36

 • Quân chủ Công giáo

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:37

  +39

 • Cristoforo Colombo

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:37

  +36

 • Cựu Thế giới

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:37

  +31

 • Họ Ráy

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:36

  +34

 • Anthurium promininerve

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:36

  +33

 • Kyrgyzstan

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:35

  +45

 • Người Kyrgyz

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:34

  +37

 • Các dân tộc Turk

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:34

  +38

 • Ngữ hệ Turk

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:34

  +34

 • Tiếng Azerbaijan

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:34

  +34

 • Kavkaz

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:34

  +34

 • Chính thống giáo Đông phương

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:33

  +38

 • Công giáo

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:33

  +31

 • Giáo hoàng Grêgôriô XIII

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:33

  +35

 • Lịch Gregory

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:33

  +35

 • 4 tháng 1

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:32

  +34

 • Louis Braille

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:32

  +33

 • Chữ Braille

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:32

  −47

 • Ngôn ngữ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:31

  +36

 • Tiếng bản xứ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:31

  +6

 • Tiếng Trung Quốc

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:31

  +34

 • Hóa đơn iPhone 300 trang

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:28

  +12

 • Geraint Thomas

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:27

 • Chữ Latinh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:27

  +37

 • Danh sách nhà toán học

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:26

  +38

 • Huy chương Fields

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:26

  +4

 • Định lý Brianchon

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:26

  +37

 • Định lý Desargues

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:25

  +32

50 cũ hơn