Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (2012) – Theo ngôn ngữ khác