Cộng hòa Liên bang Séc và Slovakia – Theo ngôn ngữ khác