Cộng hòa liên bang (tiếng Anh: federal republic) là một liên bang gồm các bang có thể chế chính phủ Cộng hòa. Liên bang là chính phủ trung ương. Việc sử dụng thuật ngữ Cộng hòa có vẻ như không thích hợp nhưng ít nhất nó có ý nghĩa là một bang hay liên bang gồm các bang không có một quốc vương/nữ hoàng.

Trong một Cộng hòa liên bang, có sự chia sẻ quyền lực giữa chính phủ "liên bang" quốc gia và chính quyền của các phân cấp hành chính bên dưới. Tuy mọi quốc gia điều hành việc phân chia quyền lực có khác nhau nhưng chính sách về tiền tệ, an ninh quốc phòng, và các vấn đề khác thuộc tầm mức "quốc gia" được tiến hành ở cấp bậc "liên bang" trong khi đó các vấn đề địa phương như đường sá và bảo trì hạ tầng cơ sở và chính sách giáo dục được tiến hành ở cấp bậc địa phương. Nói cách khác, tuy chính phủ liên bang có chủ quyền tối thượng nhưng một số chủ quyền giới hạn được trao cho các cấp bậc hành chính bên dưới nơi mà chính phủ liên bang không có thẩm quyền. Đây là sự tương phản so với một Cộng hòa đơn lập nơi mà chính phủ quốc gia có toàn chủ quyền trên tất cả các khía cạnh đời sống chính trị đối với các cấp bậc hành chính bên dưới, và so với một liên hiệp nơi mà các quốc gia cấu thành vẫn giữ được chủ quyền tối thượng. Hình thức chính phủ này được nhiều quốc gia khắp thế giới sử dụng.

Danh sách các Cộng hòa liên bang sửa

Hiện thời sửa

Liên bang Tên chính thức và kiểu cách Phân cấp bên dưới nguyên thủ quốc gia
  Argentina Cộng hòa Argentina Các tỉnh Tổng thống
  Áo[1] Cộng hòa Áo Các bang Tổng thống liên bang
  Bosnia và Herzegovina[2] Bosnia và Herzegovina Các thực thể Tập thể tổng thống
  Brasil[3] Cộng hòa Liên bang Brasil Các bang Tổng thống
  Comoros Liên bang Comoros Các đảo tự trị Tổng thống
  Ethiopia[4] Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Các vùng Tổng thống
  Đức[5] Cộng hòa Liên bang Đức Các bang Tổng thống
  Ấn Độ[6] Cộng hòa Ấn Độ Các bang Tổng thống
  Iraq Cộng hòa Iraq Các vùng Tổng thống
  Madagascar Cộng hòa Madagascar Các tỉnh tự trị Tổng thống
  Mexico[7] Hợp Chúng Quốc Mexico Các bang Tổng thống
  Micronesia Liên bang Micronesia Các bang Tổng thống
    Nepal[8] Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal Nghị viện cấu thành Chưa quyết định Tổng thống
  Nigeria[9] Cộng hòa Liên bang Nigeria Các bang Tổng thống
  Pakistan[10] Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Các tỉnh và khu vực bộ lạc Tổng thống
  Nga[11] Liên bang Nga Các chủ thể liên bang Tổng thống
  Nam Phi Cộng hòa Nam Phi Các tỉnh Tổng thống
  Thụy Sĩ[12] Liên bang Thụy Sĩ Các bang Hội đồng liên bang
  Hoa Kỳ[13] Hợp chúng quốc Mỹ Các tiểu bang Tổng thống
  Venezuela[14] Cộng hòa Bolivar Venezuela Các bang Tổng thống
  Palau Cộng hoà Palau Các bang Tổng thống

Lịch sử sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. ^ CIA World Factbook: Austria Lưu trữ 2018-12-24 tại Wayback Machine, ngày 14 tháng 5 năm 2009
 2. ^ CIA World Factbook: Bosnia and Herzegovina Lưu trữ 2018-03-15 tại Wayback Machine, ngày 14 tháng 5 năm 2009
 3. ^ CIA World Factbook: Brazil Lưu trữ 2015-12-22 tại Wayback Machine, ngày 14 tháng 5 năm 2009
 4. ^ CIA World Factbook: Ethiopia Lưu trữ 2018-12-24 tại Wayback Machine, ngày 14 tháng 5 năm 2009
 5. ^ CIA World Factbook: Ethiopia Lưu trữ 2016-02-11 tại Wayback Machine, ngày 14 tháng 5 năm 2009
 6. ^ CIA World Factbook: India Lưu trữ 2008-06-11 tại Wayback Machine, ngày 14 tháng 5 năm 2009
 7. ^ CIA World Factbook: Mexico Lưu trữ 2018-01-29 tại Wayback Machine, ngày 14 tháng 5 năm 2009
 8. ^ CIA World Factbook: Nepal Lưu trữ 2010-12-29 tại Wayback Machine, ngày 14 tháng 5 năm 2009
 9. ^ CIA World Factbook: Nigeria Lưu trữ 2020-08-31 tại Wayback Machine, ngày 14 tháng 5 năm 2009
 10. ^ CIA World Factbook: Pakistan Lưu trữ 2018-12-25 tại Wayback Machine, ngày 14 tháng 5 năm 2009
 11. ^ CIA World Factbook: Russia Lưu trữ 2015-07-03 tại Wayback Machine, ngày 14 tháng 5 năm 2009
 12. ^ CIA World Factbook: Switzerland Lưu trữ 2018-01-12 tại Wayback Machine, ngày 14 tháng 5 năm 2009
 13. ^ CIA World Factbook: United States Lưu trữ 2018-12-25 tại Wayback Machine, ngày 14 tháng 5 năm 2009
 14. ^ CIA World Factbook: Venezuela Lưu trữ 2015-11-24 tại Wayback Machine, ngày 14 tháng 5 năm 2009
 15. ^ a b “The CIA World Factbook officially dated ngày 15 tháng 10 năm 1991”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 29 tháng 4 năm 2011.