Danh sách tổng thống Tiệp Khắc

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách tổng thống Tiệp Khắc từ năm 1918 đến 1992.

Tổng thống Tiệp KhắcSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi