Danh sách tổng thống Tiệp Khắc

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách tổng thống Tiệp Khắc từ năm 1918 đến 1992.

Tổng thống/Chủ tịch nước Tiệp KhắcSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi