Samba Sow (cầu thủ bóng đá, sinh 1989) – Theo ngôn ngữ khác