Khác biệt giữa các bản “Thế vận hội Mùa hè 1968”

Trang mới: “{{Olympics infobox | Tên = Thế vận hội Mùa hè thứ XIX | Logo = Mexico City 1968 Summer Olympics log…”
(Trang mới: “{{Olympics infobox | Tên = Thế vận hội Mùa hè thứ XIX | Logo = Mexico City 1968 Summer Olympics log…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh