Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin giáo phận”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
-->}}
 
| label14 = Giáo xứhạt
| data14 = {{{parishes|{{{giáo xứhạt|}}}}}}
 
| label15 = NhàGiáo thờxứ
| data15 = {{{churchesparishes|{{{nhàgiáo thờxứ|}}}}}}
 
| label16 = TuNhà hộithờ
| data16 = {{{congregationschurches|{{{tụnhà hộithờ|}}}}}}
 
| label17 = TrườngTu họchội
| data17 = {{{schoolscongregations|{{{trườngtu họchội|}}}}}}
 
| label18 = ThànhTrường viênhọc
| data18 = {{{membersschools|{{{thànhtrường viênhọc|}}}}}}
 
| label19 = Thành viên
| header19 = {{#if:{{{rite|{{{nghi lễ|}}}}}}{{{sui_iuris_church|{{{particular_church|}}}}}}{{{established|{{{founded|{{{thành lập|{{{năm thành lập|}}}}}}}}}}}}{{{dissolved|}}}{{{cathedral|{{{nhà thờ chính toà|{{{nhà thờ chính tòa|}}}}}}}}}
| data38data19 = {{{popemembers|{{{giáothành hoàngviên|}}}}}}
 
| header19header20 = {{#if:{{{rite|{{{nghi lễ|}}}}}}{{{sui_iuris_church|{{{particular_church|}}}}}}{{{established|{{{founded|{{{thành lập|{{{năm thành lập|}}}}}}}}}}}}{{{dissolved|}}}{{{cathedral|{{{nhà thờ chính toà|{{{nhà thờ chính tòa|}}}}}}}}}
{{{cocathedral|}}}{{{toà giám mục|{{{tòa giám mục|}}}}}}{{{patron|}}}{{{linh mục đoàn|{{{linh mục|}}}}}}{{{priests|{{{linh mục triều|}}}}}}{{{linh mục dòng|}}}{{{language|}}}{{{calendar|}}}{{{music|}}}|Thông tin}}
 
| label20label21 = Giáo phái
| data20data21 = {{{denomination|{{{giáo phái|}}}}}}
 
| label21label22 = Giáo hội ''[[Sui iuris]]''
| data21data22 = {{{sui_iuris_church|{{{particular_church|}}}}}}
 
| label22label23 = Nghi lễ
| data22data23 = {{{rite|{{{nghi lễ|}}}}}}
 
| label23label24 = Thành lập
| data23data24 = {{{established|{{{founded|{{{thành lập|{{{năm thành lập|}}}}}}}}}}}}
 
| label24label25 = Giải thể
| data24data25 = {{{dissolved|{{{giải thể|}}}}}}
 
| label25label26 = [[Nhà thờ chính tòa]]
| data25data26 = {{{cathedral|{{{nhà thờ chính toà|{{{nhà thờ chính tòa|}}}}}}}}}
 
| label26label27 = Nhà thờ chính tòa cũ
| data26data27 = {{{cocathedral|{{{nhà thờ chính toà cũ|{{{nhà thờ chính tòa cũ|}}}}}}}}}
 
| label27label28 = Toà giám mục
| data27data28 = {{{toà giám mục|{{{tòa giám mục|}}}}}}
 
| label28label29 = {{#if:{{{patron_title|}}}|{{{patron_title}}}|Thánh bổn mạng}}
| data28data29 = {{{patron|{{{thánh bổn mạng|}}}}}}
 
| label29label30 = Linh mục đoàn
| data29data30 = {{{linh mục đoàn|{{{linh mục|}}}}}}
 
| label30label31 = [[Secular clergy|Linh mục triều]]
| data30data31 = {{{priests|{{{linh mục triều|}}}}}}
 
| label31label32 = Linh mục dòng
| data31data32 = {{{linh mục dòng|}}}
 
| label32label33 = NgônTổng ngữsố Tu sĩ
| data32data33 = {{{language|{{{ngôntu ngữ|}}}}}}
 
| label33label34 = LịchNam Tu sĩ
| data33data34 = {{{calendar|{{{lịchnam tu sĩ|}}}}}}
 
| label34label35 = ÂmNữ nhạcTu sĩ
| data34data35 = {{{music|{{{âmnữ tu nhạc|}}}}}}
 
| label36 = Giáo lý viên
| header35 = {{#if:{{{bishop|{{{giám mục|{{{Giám mục|}}}}}}}}}{{{coadjutor|{{{giám mục phó|}}}}}}{{{metro_archbishop|{{{tổng giám mục|{{{Tổng giám mục|}}}}}}}}}{{{pope|{{{giáo hoàng|}}}}}}|{{#if:{{{dissolved|{{{giải thể|}}}}}}|Lãnh đạo giáo phận|Lãnh đạo giáo phận hiện tại}}}}
| data36 = {{{giáo lý viên|}}}
 
| label36label37 = NhàNgôn thờ mẹngữ
| data36data37 = {{{parent_churchlanguage|{{{nhàngôn thờ mẹngữ|}}}}}}
 
| label37label38 = Quản lýLịch
| data37data38 = {{{governancecalendar|{{{quản lýlịch|}}}}}}
 
| label38label39 = GiáoÂm hoàngnhạc
| data39 = {{{patriarchmusic|{{{thượngâm phụnhạc|}}}}}}
| class38 = agent
| data38 = {{{pope|{{{giáo hoàng|}}}}}}
 
| header35header40 = {{#if:{{{bishop|{{{giám mục|{{{Giám mục|}}}}}}}}}{{{coadjutor|{{{giám mục phó|}}}}}}{{{metro_archbishop|{{{tổng giám mục|{{{Tổng giám mục|}}}}}}}}}{{{pope|{{{giáo hoàng|}}}}}}|{{#if:{{{dissolved|{{{giải thể|}}}}}}|Lãnh đạo giáo phận|Lãnh đạo giáo phận hiện tại}}}}
| label39 = Thượng phụ
| class39 = agent
| data39 = {{{patriarch|{{{thượng phụ|}}}}}}
 
| label40label41 = ĐạiNhà Tổngthờ giám mụcmẹ
| data41 = {{{bishopparent_church|{{{giámnhà mục|{{{Giámthờ mụcmẹ|}}}}}}}}}
| class40 = agent
| data40 = {{{major_archbishop|{{{đại tổng giám mục|}}}}}}
 
| label42 = Quản lý
| label41 = {{#if:{{{bishop_title|}}}|{{{bishop_title}}}|Giám mục}}
| data42 = {{{governance|{{{quản lý|}}}}}}
| class41 = agent
| data41 = {{{bishop|{{{giám mục|{{{Giám mục|}}}}}}}}}
 
| label42label43 = TổngGiáo giám mụchoàng
| class42 = agent
| data42 = {{{metro_archbishop|{{{tổng giám mục|{{{Tổng giám mục|}}}}}}}}}
 
| label43 = Tổng giám mục phó
| class43 = agent
| data43 = {{{coadjutor_archbishoppope|{{{tổng giám mục phó|{{{Tổng giám mụcgiáo phóhoàng|}}}}}}}}}
 
| label44 = GiámThượng mục phóphụ
| class44 = agent
| data44 = {{{coadjutorpatriarch|{{{giámthượng mục phóphụ|}}}}}}
 
| label45 = [[SuffraganĐại bishop|GiáoTổng phậngiám trực thuộc]]mục
| class45 = agent
| data45 = {{ifempty{major_archbishop|{{{suffragansđại tổng giám mục|}}}|{{{suffragan|}}}}}
 
| label46 = {{#if:{{{bishop_title|}}}|{{{bishop_title}}}|Giám quảnmục}}
| class46 = agent
| data46 = {{{adminbishop|{{{giám quảnmục|{{{Giám mục|}}}}}}}}}
 
| label47 = GiámTổng quảngiám Tông Toàmục
| class47 = agent
| data47 = {{{apostolic_adminmetro_archbishop|{{{tổng giám quản Tông Toàmục|{{{GiámTổng quản Tônggiám Toàmục|}}}}}}}}}
 
| label48 = GiámTổng mụcgiám phụmục phó
| class48 = agent
| data48 = {{{auxiliary_bishopscoadjutor_archbishop|{{{tổng giám mục phụphó|{{{Tổng giám mục phó|}}}}}}}}}
 
| label49 = TổngGiám Đạimục diệnphó
| class49 = agent
| data49 = {{{vicar_generalcoadjutor|{{{tổnggiám đạimục diệnphó|}}}}}}
 
| label50 = Đại[[Suffragan diệnbishop|Giáo Giámphận mụctrực thuộc]]
| class50 = agent
| data50 = {{{episcopal_vicarifempty|{{{đại diện giám mụcsuffragans|}}}|{{{suffragan|}}}}}
 
| label51 = ĐạiGiám diện tư phápquản
| class51 = agent
| data51 = {{{judicial_vicaradmin|{{{đại diện tưgiám phápquản|}}}}}}
 
| label53label52 = NiênGiám trưởngquản Tông Toà
| class38class52 = agent
| data52 = {{{apostolic_admin|{{{giám quản Tông Toà|{{{Giám quản Tông Toà|}}}}}}}}}
 
| label53 = Giám mục phụ tá
| class53 = agent
| data53 = {{{deanauxiliary_bishops|{{{niêngiám mục phụ trưởng|}}}}}}
 
| label54 = [[Tổng phóĐại tế]]diện
| class54 = agent
| data54 = {{ifempty{vicar_general|{{{archdeaconstổng đại diện|}}}|{{{archdeacon|}}}}}
 
| label55 = NguyênĐại giámdiện mụcGiám quản
| class55 = agent
| data55 = {{{đại diện giám quản|}}}
| data55 = {{{emeritus_bishops|{{{giám mục hết nhiệm|{{{nguyên giám mục|{{{Nguyên giám mục|{{{giám mục thôi nhiệm|}}}}}}}}}}}}}}}
 
| label56 = TổngĐại giámdiện Giám mục danh dự
| class56 = agent
| data56 = {{{giám mục danh dựepiscopal_vicar|{{{tổngđại giám mục danh dự|{{{Tổngdiện giám mục danh dự|}}}}}}}}}
 
| label57 = Đại diện tư pháp
| class39class57 = agent
| data40data57 = {{{major_archbishopjudicial_vicar|{{{đại tổngdiện giám mụcpháp|}}}}}}
 
| label58 = Niên trưởng
| class40class58 = agent
| data58 = {{{dean|{{{niên trưởng|}}}}}}
 
| label59 = [[Tổng phó tế]]
| class41class59 = agent
| data59 = {{ifempty|{{{archdeacons|}}}|{{{archdeacon|}}}}}
 
| label60 = Nguyên giám mục
| class42class60 = agent
| data55data60 = {{{emeritus_bishops|{{{giám mục hết nhiệm|{{{nguyên giám mục|{{{Nguyên giám mục|{{{giám mục thôi nhiệm|}}}}}}}}}}}}}}}
 
| label43 label61 = Tổng giám mục phódanh dự
| class61 = agent
| data42data61 = {{{metro_archbishopgiám mục danh dự|{{{tổng giám mục danh dự|{{{Tổng giám mục danh dự|}}}}}}}}}
 
| header57header62 = {{#if:{{{map|{{{bản đồ|}}}}}}|Bản đồ}}
 
| data58data63 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{map|{{{bản đồ|}}}}}}|size={{{map_size|}}}|sizedefault=frameless|alt={{{map_alt|}}}|title={{{map_caption|}}}}}{{#if:{{both|{{{map|{{{bản đồ|}}}}}}|{{{map_caption|}}}}}|<br />{{{map_caption}}}}}
 
| header59header64 = {{#if:{{{website|{{{Website|}}}}}}|Trang mạng}}
| data60data65 = {{{website|{{{Website|}}}}}}
 
| below = {{{footnotes|}}}
}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Trang dùng bản mẫu thông tin giáo phận với tham số không rõ|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Trang dùng [[Bản mẫu:Thông tin giáo phận]] với tham số "_VALUE_" không rõ|ignoreblank=y| giám quản Tông Toà | apostolic_admin | Giám quản Tông Toà | giám quản | archdeacon | archdeaconries | archdeacons | area_footnotes | area_km2 | area_sqmi | auxiliary_bishops | bishop | Giám mục | giám mục | bishop_title | bản đồ | calendar | caption | cathedral | catholics | catholics_percent | churches | coadjutor | coat | coat_alt | coat_size | cocathedral | congregations | coordinates | country | dean | deaneries | denomination | dissolved | địa giới | emeritus_bishops | episcopal_vicar | established | flag | flag_alt | flag_size | footnotes | founded | governance | giám mục hết nhiệm | giám mục phụ tá | giáo dân | giáo xứ | headquarters | image | image_alt | image_size | judicial_vicar | jurisdiction | loại giáo phận | language | latin | local | major_archbishop | đại tổng giám mục | map | map_alt | map_caption | map_size | members | metro_archbishop | metropolitan | music | name | nguyên giám mục | nhà thờ chính tòa | nhà thờ chính tòa cũ | parent_church | parishes | particular_church | patriarch | thượng phụ | patron | patron_title | pope | population | dân số | population_as_of | priests | province | giáo tỉnh | giáo hạt | rite | schools | subdivisions | suffragan | suffragans | sui_iuris_church | tổng giám mục | Tổng giám mục | tổng giám mục phó | Tổng giám mục phó | territory | tên | vicar_general | tổng đại diện | đại diện tư pháp | đại diện giám mục | website | thành lập | linh mục | linh mục triều | tu sĩ | nam tu sĩ | nữ tu sĩ | giáo lý viên | trực thuộc | năm thành lập | quóc gia | giáo tỉnh | nhà thờ | toạ độ | hình | chú thích hình | chú thích | toà giám mục | tòa giám mục | diện tích | linh mục dòng | đại diện giám quản | Nguyên giám mục | Tổng giám mục danh dự | tổng giám mục danh dự | Website | giám mục danh dự | quốc gia | giám mục phó | giám mục thôi nhiệm | giáo hoàng | thượng phụ | trường học | thành viên | niên trưởng | đại diện tư pháp | Đại diện Giám mục | tổng Đại diện | quản lý | nhà thờ mẹ | tụ hội | đại tổng giám mục | giáo phái | nghi lễ | giải thể | ngôn ngữ | lịch | âm nhạc | linh mục đoàn | nhà thờ chính toà | nhà thờ chính toà cũ | thánh bổn mạng }}<noinclude>
{{documentation}}
</noinclude>