Khác biệt giữa các bản “Hán ngữ trung cổ”

Trang mới: “{{short description|Pronunciation system for Chinese recorded in the Qieyun dictionary (601)}} {{Infobox language |name=Hán ngữ trung cổ |altname=Ancient Chi…”
(Trang mới: “{{short description|Pronunciation system for Chinese recorded in the Qieyun dictionary (601)}} {{Infobox language |name=Hán ngữ trung cổ |altname=Ancient Chi…”)
(Không có sự khác biệt)