Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:ThiênĐế98”

:::Violet cấm 1 ngày vì thành viên vi phạm 3RR (do tôi báo cáo), chứ chưa đả động gì đến vấn đề rối cả. Đế chỉ cần bỏ ra một ít thời gian soi đóng góp, tôi nghĩ kiểu gì trong đó cũng có bằng chứng chứng minh thành viên này là rối. Tại bài [[Chiến tranh Trung–Nhật]], tôi chạy theo đặt fact và đề nghị thành viên thêm nguồn rất đàng hoàng nhưng thành viên chỉ âm thầm xóa hết các biển fact đi. Cực kỳ mờ ám và xảo quyệt. [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|&mdash;&nbsp;<span style="background:#9370DB;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 20:08, ngày 19 tháng 1 năm 2021 (UTC)
::::[[Thành viên:Băng Tỏa]] Lệ Xuân và tôi đã nêu ra nhiều bằng chứng ở trang tin nhắn BQV. Tôi nghĩ phải cấm liền các tài khoản rối đã vượt được mức 30/500. [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 03:55, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)
:::::Đế {{AN|c|vh}} rồi nhé mọi người. Cảm ơn Đế dễ thương. [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|&mdash;&nbsp;<span style="background:#9370DB;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 16:47, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 
== Thư mời tham gia biểu quyết tháng 1 năm 2021 ==