Khác biệt giữa các bản “Giuse Nguyễn Văn Lựu”

Trang mới: “{{Thông tin thánh | tên = Giuse Nguyễn Văn Lựu | hình = | cỡ hình = | alt = ALT | chú thích = | danh hiệu = | ngày sinh = 1789 | nơi sinh = Vĩnh Long, Việt Nam | ngày mất = {{Ngày mất và tuổi|1854|05|02|1789|df=y}} | nơi mất = | tôn kính = Giáo hội Công giáo Rôma | ngày chân phước = 02 tháng 05 năm 1909 | nơi chân phước = | chân phước bởi = Giáo hoàng Piô X | ng…”
(Trang mới: “{{Thông tin thánh | tên = Giuse Nguyễn Văn Lựu | hình = | cỡ hình = | alt = ALT | chú thích = | danh hiệu = | ngày sinh = 1789 | nơi sinh = Vĩnh Long, Việt Nam | ngày mất = {{Ngày mất và tuổi|1854|05|02|1789|df=y}} | nơi mất = | tôn kính = Giáo hội Công giáo Rôma | ngày chân phước = 02 tháng 05 năm 1909 | nơi chân phước = | chân phước bởi = Giáo hoàng Piô X | ng…”)
(Không có sự khác biệt)