Đức Chiêu (tiếng Mãn: ᡩᡝᠵᠣᡠ, Möllendorff: Dejoo[1][2], chữ Hán: 德昭, bính âm: Dezhao; 1700 - 1762), Ái Tân Giác La, là một Hoàng thân thuộc 1 trong 12 Thiết mạo tử vương của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Đức Chiêu
德昭
Thân vương nhà Thanh
Đa La Tín Quận vương
Tại vị1706 - 1762
Tiền nhiệmĐổng Ngạch
Kế nhiệmNhư Tùng
Thông tin chung
Sinh1700
Mất1762
Phối ngẫuxem văn bản
Hậu duệxem văn bản
Tên đầy đủ
Ái Tân Giác La Đức Chiêu
(愛新覺羅 德昭)
Thụy hiệu
Hòa Thạc Dự Tuyên Hoà Thân vương
(和碩豫通親王)
Hoàng tộcÁi Tân Giác La
Thân phụDự Thân vương Ngạc Trát
Thân mẫuTrắc Phúc tấn Hỉ thị

Cuộc đờiSửa đổi

Đức Chiêu sinh vào giờ Dần, ngày 17 tháng 10 (âm lịch) năm Khang Hi thứ 39 (1700), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là tằng tôn của Dự Thông Thân vương Đa Đạc, cháu nội của Dự Tuyên Hoà Thân vương Đa Ni, con trai thứ năm của Tín Quận vương Ngạc Trát. Mẹ ông là Trắc Phúc tấn Hỉ thị (喜氏)[3].

Năm Khang Hi thứ 41 (1702), cha ông là Tín Quận vương Ngạt Trát mất, do chú của ông là Đổng Ngạch thừa tập tước vị Tín Quận vương.

Năm thứ 45 (1706), Tín Quận vương Đổng Ngạch qua đời, ông được tập phong tước vị Tín Quận vương (信郡王) đời thứ 4.

Năm Ung Chính thứ 2 (1724), ông nhậm chức Tông Nhân phủ Tả tông chính (左宗正).

Năm thứ 4 (1726), ông được giao quản lý sự vụ Đô thống Chính Bạch kỳ [4].

Năm thứ 5 (1727), chuyển nhậm Hữu tông chính (右宗正)

Năm thứ 6 (1728), quản lý sự vụ Đô thống Thượng tam kỳ (上三旗都统事务).

Năm Càn Long thứ 27 (1762), ngày 25 tháng 2 (âm lịch), giờ Dậu, ông qua đời, thọ 62 tuổi, được truy thụy "Khác" (慤)[5]. Sau khi ông mất, triều đình lấy Như Tùng - cháu 4 đời của Đa Nhĩ Bác, thế tập tước vị Tín Quận vương.[6]

Năm thứ 43 (1778), Càn Long Đế ca ngợi chiến công khai quốc của Dự Thông Thân vương Đa Đạc, nên ra chỉ truy phong ông cùng Đa Đạc làm Dự Thân vương, con trai thứ mười lăm của ông là Tu Linh được tập phong Dự Thân vương.

Gia quyếnSửa đổi

Thê thiếpSửa đổi

Đích Phúc tấnSửa đổi

 • Đổng Ngạc thị (董鄂氏), con gái của Tuần án Ngạc Khải (鄂凯).

Trắc Phúc tấnSửa đổi

 • Trương thị (张氏), con gái của Trương Toàn Bảo (张全保).

Thứ Phúc tấnSửa đổi

 • Trần thị (陈氏), con gái của Trần Thiên Tường (陈天祥).
 • Hàn thị (韩氏), con gái của Thuyên Trụ (拴住).
 • Triệu thị (赵氏), con gái của Triệu Tử Quý (赵紫贵).
 • Chu thị (朱氏), con gái của Chu Thiên Lộc (朱天禄).
 • Cao thị (高氏), con gái của Tá lãnh Cao Tông Không (高宗空).

Thứ thiếpSửa đổi

 • Lý thị (李氏), con gái của Lý Triều (李朝).
 • Trương thị (张氏), con gái của Trương Lộc (张禄).
 • Lý thị (李氏), con gái của Lý Thụ (李授).
 • Diêu thị (姚氏), con gái của Diêu Anh (姚英).
 • Lý thị (李氏), con gái của Lý Huệ (李惠).
 • Ngô thị (吴氏), con gái của Ngô Thịnh (吴盛).
 • Mã thị (马氏), con gái của Mã Thành Phong (马成风).
 • Chu thị (周氏), con gái của Chu Vân Bảo (周云保).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

 1. Hách Linh (赫齡; 1716 - 1743), mẹ là Thứ Phúc tấn Trần thị. Có ba con trai.
 2. Hoa Linh (華齡; 1717 - 1782), mẹ là Thứ Phúc tấn Hàn thị. Được phong làm Phụng ân Tướng quân (奉恩将军), nhưng sau bị đoạt tước. Có chín con trai.
 3. Y Linh (伊齡; 1718 - 1727), mẹ là Thứ Phúc tấn Trần thị. Chết yểu.
 4. Thụy Linh (瑞齡; 1718 - 1760), mẹ là Thứ Phúc tấn Hàn thị. Có bốn con trai.
 5. Tụy Linh (萃齡; 1719 - 1759), mẹ là Thứ Phúc tấn Triệu thị. Vô tự.
 6. Tuệ Linh (慧齡; 1719 - 1770),mẹ là Thứ thiếp Lý thị (con gái của Lý Triều). Có bốn con trai.
 7. Trác Linh (卓齡; 1720 - 1722), mẹ là Thứ Phúc tấn Hàn thị. Chết yểu.
 8. Thọ Linh (壽齡; 1721 - 1735), mẹ là Thứ thiếp Trương thị. Chết trẻ.
 9. Hưng Linh (興齡; 1726 - 1775), mẹ là Thứ thiếp Lý thị (con gái của Lý Thụ). Có chín con trai.
 10. Thành Linh (成齡; 1728 - 1773), mẹ là Thứ Phúc tấn Triệu thị. Có mười con trai.
 11. Đình Linh (靈齡; 1729 - 1737), mẹ là Đích Phúc tấn Đổng Ngạc thị. Chết yểu.
 12. Phật Linh (佛齡; 1739 - 1739), mẹ là Thứ Phúc tấn Chu thị. Chết yểu.
 13. Quý Linh (貴齡; 1746 - 1752), mẹ là Thứ thiếp Chu thị. Chết yểu.
 14. Khánh Linh (慶齡; 1746 - 1749), mẹ là Thứ Phúc tấn Cao thị. Chết yểu.
 15. Tu Linh (修齡; 1749 - 1786), mẹ là Trắc Phúc tấn Trương thị. Năm 1770 được tập tước Tín Quận vương (信郡王). Năm 1778 được tập phong Dự Thân vương (豫親王). Sau khi qua đời được truy thụy Dự Lương Thân vương (豫良亲王). Có năm con trai.
 16. Anh Linh (英齡; 1750 - 1798), mẹ là Trắc Phúc tấn Trương thị. Được phong làm Phụng ân Tướng quân (奉恩将军). Có tám con trai.
 17. Mậu Linh (茂齡; 1750 - 1751), mẹ là Thứ Phúc tấn Chu thị. Chết yểu.
 18. Hồ Linh (瑚齡; 1750 - 1751), mẹ là Thứ thiếp Chu thị. Chết yểu.
 19. Ngọc Linh (玉齡; 1752 - 1753), mẹ là Thứ Phúc tấn Cao thị. Chết yểu.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Công văn nhà Thanh, triều Khang Hi, Số 412000343
 2. ^ Viện bảo tàng Cố cung Quốc gia, Số 412000343
 3. ^ Ngọc điệp, tr. 5934, Quyển 11, Bính 3
 4. ^ Hội đồng biên soạn nhà Thanh 1741, tr. 710-1, Quyển 47
 5. ^ Hội đồng biên soạn nhà Thanh 1799, tr. 568 - 571, Quyển 273
 6. ^ Triệu Nhĩ Tốn 1928, Quyển 218, Liệt truyện 5: 雍正间, 历左, 右宗正. 乾隆二十七年, 薨, 谥曰悫. 以多铎五世孙如松袭.

Tài liệuSửa đổi

 • Ngọc điệp. “Ái Tân Giác La Tông phổ”.
 • Mã Văn Đại (1998). Ái Tân Giác La Tông phổ. Nhà xuất bản Học Uyển. ISBN 9787507713428.
 • Triệu Nhĩ Tốn (1998). Thanh sử cảo. Trung Hoa thư cục. ISBN 9787101007503.
 • Triệu Nhĩ Tốn (1928). “Quyển 218 - Đức Chiêu truyện”. Thanh sử cảo.
 • Triệu Nhĩ Tốn (1928). “Quyển 162, Biểu 2, Hoàng tử biểu 2”. Thanh sử cảo.
 • Công văn nhà Thanh. “Cung trung đương tấu triệp”.
 • Viện bảo tàng Cố cung Quốc gia. “Quân cơ xứ đương triệp”.
 • Hội đồng biên soạn nhà Thanh (1985). Thanh thực lục. Trung Hoa thư cục. ISBN 9787101056266.
 • Hội đồng biên soạn nhà Thanh (1741). Ngạc Nhĩ Thái; Trương Đình Ngọc (biên tập). Thế Tông Hiến Hoàng đế Thực lục.
 • Hội đồng biên soạn nhà Thanh (1799). Khánh Quế; Đổng Cáo (biên tập). Cao Tông Thuần Hoàng đế Thực lục. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 10 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 10 năm 2020.