Mở trình đơn chính

Đa Nhĩ Bác (chữ hán:多爾博,1643-1673), ông là thân vương nhà Thanh dưới thời Thuận Trị.

Thân thếSửa đổi

ông xuất thân từ gia tộc Ái Tân Giác La thị là con trai thứ năm của Dự thân vương Đa Đạc và đồng thời con nuôi của nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn.

Quan lộSửa đổi

Năm Thuận trị thứ 7 (1650), nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn mất. Ông được kế thừa tước vị Duệ Thân vương theo Tô Khắc Tát Cáp học hỏi, sau đó làm nghị chính đại thần.

Năm Thuận trị thứ 8 (1651) Thuận Trị đế liệt tội danh cho Đa Nhĩ Cổn gồm âm mưu soán ngôi, độc đoán chuyên quyền, hãm hại và sát hại Hào Cách, nạp phúc tấn của Hào Cách làm thiếp, hạ chiếu tước khứ đa nhĩ cổn vị tước, triệt khứ thái miếu cung hưởng, tịnh bãi hiếu liệt võ hoàng hậu thuỵ hào cập thái miếu cung hưởng, truất khứ đa nhĩ cổn tôn thất tư cách, tịch thu tài sản nhập quan. Đa Nhĩ Bác cũng bị tước vị.

Năm Thuận trị thứ 14 (1657), ông được phong làm Bối lặc

Năm Khang hi thứ 11 (1673), ngày 21 tháng 12 Đa Nhĩ Bác qua đời

Năm Càn long thứ 43 (1778), Càn Long đã quyết định truy phục Đa Nhĩ Cổn, xóa bỏ mọi tố cáo và phục nguyên tước Hòa Thạc Duệ Thân vương, truy phong thuỵ hào vi 「trung 」, được thờ ở thái miếu như một công thần của triều Thanh. Con cháu thừa tự khi trước của ông, hậu duệ Đa Nhĩ Bác, được mệnh thừa tước Duệ Thân vương, với người đầu tiên là Thuần Dĩnh

Tham khảo tư liệuSửa đổi

《thanh sử cảo 》 liệt truyền ngũ chư vương tứ

《thanh sử cảo 》 biểu nhị hoàng tử thế biểu nhị