Đa Nhĩ Bác (chữ Hán: 多爾博; 20 tháng 2 năm 1643 - 7 tháng 2 năm 1673) là một Hoàng thân thuộc 1 trong 12 Thiết mạo tử vương của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Thân thếSửa đổi

Đa Nhĩ Bác sinh vào giờ Hợi, ngày 2 tháng 1 (âm lịch) năm Sùng Đức thứ 8 (1643), là con trai thứ năm của Dự Thông Thân vương Đa Đạc, quá kế trở thành con thừa tự của Duệ Trung Thân vương Đa Nhĩ Cổn. Mẹ ông là Kế Phúc tấn Bát Nhĩ Tế Cát Đặc Đạt Triết, con gái Thai Cát Sách Nạp Mục (索诺穆) và Hoà Thạc Phúc phi, sinh mẫu của Hiếu Đoan Văn Hoàng hậu.

Cuộc đờiSửa đổi

Năm Thuận Trị thứ 7 (1650), Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn mất. Ông được thừa tập tước vị Duệ Thân vương (睿亲王), bổng lộc gấp 3 lần Thân vương thông thường, được phép lưu lại 80 hộ vệ. Lại bởi vì ông thân cận với Tô Khắc Tát Cáp, Chiêm Đại mà trở thành Nghị chính Đại thần. [1]

Năm thứ 8 (1651), Thuận Trị Đế liệt tội danh cho Đa Nhĩ Cổn gồm âm mưu soán ngôi, độc đoán chuyên quyền, hãm hại và sát hại Hào Cách cùng con cái, nạp phúc tấn của Hào Cách làm thiếp, hạ chiếu lột bỏ mọi tước vị của Đa Nhĩ Cổn, thu hồi tư cách Cung hưởng Thái Miếu, cũng bỏ đi thuỵ hào cùng tư cách phối hưởng Thái Miếu của Hiếu Liệt Vũ Hoàng hậu, tước đi tư cách Tông thất của Đa Nhĩ Cổn, tịch thu mọi tài sản. Ông cũng bị cách tước, cưỡng chế quy tông. [2]

Năm thứ 14 (1657), ông được phong làm Đa La Bối lặc.

Năm Khang Hi thứ 11 (1673), ngày 21 tháng 12 (âm lịch), ông qua đời.

Năm Càn Long thứ 43 (1778), Càn Long Đế lấy lý do Đa Nhĩ Cổn bị người bêu xấu, lại có công khai quốc, quyết định xóa bỏ mọi tố cáo và phục nguyên tước Hòa Thạc Duệ Thân vương, truy phong thuỵ hào "Trung" (忠), phối hưởng Thái Miếu. Tước vị Duệ Thân vương được thế tập võng thế. Càn Long Đế hạ chiếu, Đa Nhĩ Bác vẫn là con thừa tự của Đa Nhĩ Cổn, tước vị do hậu duệ của ông là Thuần Dĩnh thừa tập.

Gia đìnhSửa đổi

Đích Phúc tấnSửa đổi

  • Y Nhĩ Căn Giác La thị, con gái Pháp Khách (法喀).

Thứ Phúc tấnSửa đổi

  • Mã thị, con gái Mã Lạt (马喇).
  • Lưu thị, con gái Lưu Bá Lỗ (刘伯鲁).
  • Vương thị, con gái Triệt Cách (辙格).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

  1. Ngạc Nhĩ Bác (鄂尔博, 1654 - 1665), mẹ là Mã thị.
  2. Tô Nhĩ Phát (苏尔发, 1665 - 1701), mẹ là Lưu thị. Sơ tập Bối tử, năm 1778 được truy phong làm Duệ Thân vương. [3]
  3. Tô Nhĩ Đạt (苏尔达, 1666 - 1667), mẹ là Vương thị.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “Thanh Sử Cảo, Quyển 218, Liệt truyện ngũ”. 王无子, 以豫亲王子多尔博为后, 袭亲王, 俸视诸王三倍, 诏留护卫八十员. 又以王近侍苏克萨哈, 詹岱为议政大臣 
  2. ^ “Thanh Sử Cảo, Quyển 218, Liệt truyện ngũ”. 诏削爵, 撤庙享, 并罢孝烈武皇后谥号庙享, 黜宗室, 籍财产入官, 多尔博归宗. 
  3. ^ “Thanh Sử Cảo, Quyển 218, Liệt truyện ngũ”. 多尔博生苏尔发,袭贝子。 

Tham khảoSửa đổi