Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Công Tôn Toản, tướng và là lãnh chúa quân phiệt thời Tam Quốc

Tham khảoSửa đổi