Thế kỷ 22

thế kỷ
(Đổi hướng từ 2107)


Thế kỷ 22 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 2101 đến hết năm 2200, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 2100 2110 2120 2130 2140
2150 2160 2170 2180 2190
Theo thế kỷ: 21 22 23
Theo thiên niên kỷ: 2 3 4

Dự đoán

sửa

Các hiện tượng thiên văn

sửa

Khoa học viễn tưởng đặt trong thế kỉ 22

sửa

Văn học (tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện tranh)

sửa
  • Doraemon ra đời ngày 3 tháng 9 năm 2112.
  • Dorami ra đời ngày 22 tháng 12 năm 2114.
  • Đại Nam Lục Lâm kỳ truyện (lấy bối cảnh năm 2172 tại miền Nam Việt Nam)

TV và Phim

sửa

Khác

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ “Lunar Eclipses: 2101 to 2200”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 2 năm 1999. Truy cập ngày 1 tháng 11 năm 2008.

Liên kết ngoài

sửa