Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Nhà Thục Hán diệt vong.

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi