Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Ai CậpSửa đổi

  • Vua Psamtik I hành quân vào Philistia (tây nam Levant) để đuổi theo lực lượng Assyria khi ông củng cố quyền lực của mình trong khi tránh mở rộng lãnh thổ.

 

Hy LạpSửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi