Altispinax(/ˌælt[invalid input: 'ɨ']ˈspnæks/) là một chi khủng long theropoda ăn thịt lớn sống vào thời kỳ Creta sớm (tầng Barrême) tại thành hệ Obernkirchen SandsteinNiedersachsen, Đức. Người ta chỉ biết nó từ một chiếc răng duy nhất.

Altispinax
Thời điểm hóa thạch: Creta, 130 triệu năm trước đây
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Nhánh Craniata
Phân ngành (subphylum)Vertebrata
Phân thứ ngành (infraphylum)Gnathostomata
Liên lớp (superclass)Tetrapoda
Nhánh Dinosauria
Bộ (ordo)Eusaurischia
Phân bộ (subordo)Theropoda
Nhánh Neotheropoda
Chi (genus)Altispinax
von Huene, 1923
Loài (species)A. dunkeri
(Dames, 1884)
Danh pháp đồng nghĩa

Chú thíchSửa đổi