Atlasaurus là một chi khủng long, được Monbaron D. A. Russell & Taquet mô tả khoa học năm 1999.[1]

Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Nhánh Craniata
Phân ngành (subphylum)Vertebrata
Phân thứ ngành (infraphylum)Gnathostomata
Liên lớp (superclass)Tetrapoda
Nhánh (clade)Dinosauria
Chi (genus)Atlasaurus
Monbaron D. A. Russell & Taquet, 1999

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

  1. ^ “Dinosaur Genera List”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2015.