Bản mẫu:2010 FIFA World Cup qualification - UEFA Group 9

Đội tuyển
St Điểm
 Hà Lan 8 24
 Na Uy 8 10
 Scotland 8 10
 Bắc Macedonia 8 7
 Iceland 8 5


Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [tạo]