Bản mẫu:Cách thức

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{Cẩm nang biên soạn}} hoặc {{CNVVP}} được sử dụng trong các trang thuộc Cẩm nang biên soạn, cho phép tự động sửa đổi trong tương lai.

Cách sử dụngSửa đổi

Đặt bản mẫu này đầu bài viết trên Wikipedia.

Tùy chọn expanded có thể được sử dụng để mở rộng một phần nhất định theo tiêu đề. Ví dụ, để mở rộng phần có tiêu đề "Khoa học":

{{Cẩm nang biên soạn|expanded=Khoa học}}

Xem thêmSửa đổi