Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Unikonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Opisthokonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Holozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Filozoa  [Taxonomy; sửa]
Giới: Animalia  [Taxonomy; sửa]
Phân giới: Eumetazoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: ParaHoxozoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Bilateria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Nephrozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Protostomia  [Taxonomy; sửa]
(kph): Spiralia  [Taxonomy; sửa]
Liên ngành: Lophotrochozoa  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Mollusca  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Bivalvia  [Taxonomy; sửa]
Phân lớp: Heterodonta  [Taxonomy; sửa]

Wikipedia does not yet have an article about Heterodonta. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Heterodonta's taxonomy. Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Bivalvia [Taxonomy; sửa]
Cấp: subclassis (hiển thị là Phân lớp)
Liên kết: Heterodonta
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: true
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên:

This page was moved from . It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Heterodonta/edithistory