Bộ Toại thể mộc

Bộ Toại thể mộc (danh pháp khoa học: Crossosomatales) là một bộ thực vật có hoa, gần đây mới được hệ thống AGP II đưa vào và xếp trong phạm vi nhánh hoa Hồng (rosids), một phần của thực vật hai lá mầm thật sự (eudicots). Bộ này là một bộ nhỏ chỉ chứa 8 họ, 12 chi và 60-70 loài (APG là 66 loài).

Bộ Toại thể mộc
Bàng quang quả Kavkaz Staphylea colchica
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Eudicots
(không phân hạng)Rosids
Bộ (ordo)Crossosomatales
Reveal, 1993
Các họ

Phân loạiSửa đổi

Các họ sau đây được đặt trong bộ này:

Trong hệ thống Cronquist các họ này lần lượt được đặt tương ứng trong các bộ như trong bộ Hoa hồng (Rosales), bộ Hoa tím (Violales) và bộ Bồ hòn (Sapindales).

Bổ sung thêm cho 3 họ này là 5 chi độc loài, mỗi chi được đặt trong họ riêng của chính nó, cũng được một số nhà nghiên cứu (như Matthews và ctv) đặt trong bộ này. Chúng lần lượt là Aphloia, Geissoloma, Ixerba, StrasburgeriaGuamatela.

Phát sinh chủng loàiSửa đổi

Biểu đồ phát sinh chủng loài dưới đây lấy theo Wang và ctv. (2009),[1] với tên gọi các bộ lấy từ website của Angiosperm Phylogeny.[2]. Các nhánh với mức hỗ trợ tự khởi động thấp hơn 50% bị bỏ qua. Các nhánh khác có mức hỗ trợ 100% ngoại trừ những nơi có con số chỉ ra mức hỗ trợ cụ thể.

Vitales

eurosids 
Fabidae 

Zygophyllales

Nhánh COM 

Huaceae

Celastrales

Oxalidales

Malpighiales

Nhánh cố định nitơ 

Fabales

Rosales

Fagales

Cucurbitales

Malvidae sensu lato 
65% 

Geraniales

Myrtales

Crossosomatales

Picramniales

Malvidae sensu stricto 

Sapindales

Huerteales

Brassicales

Malvales

Quan hệ phát sinh chủng loài trong bộ Toại thể mộc như sau:

Crossosomatales 

Staphyleaceae

Guamatelaceae

Stachyuraceae

Crossosomataceae

Aphloiaceae

Geissolomataceae

 Strasburgeriaceae s.l. 

Strasburgeriaceae s.s.

Ixerbaceae

Hình ảnhSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Hengchang Wang, Michael J. Moore, Pamela S. Soltis, Charles D. Bell, Samuel F. Brockington, Roolse Alexandre, Charles C. Davis, Maribeth Latvis, Steven R. Manchester, Douglas E. Soltis (2009). "Rosid radiation and the rapid rise of angiosperm-dominated forests". Proceedings of the National Academy of Sciences 106(10):3853-3858. 10-3-2009.
  2. ^ Peter F. Stevens (2001 trở đi). Angiosperm Phylogeny Website In: Missouri Botanical Garden.

Tham khảoSửa đổi

  •   Dữ liệu liên quan tới Crossosomatales tại Wikispecies
  •   Phương tiện liên quan tới Crossosomatales tại Wikimedia Commons
  • Tại website APG
  • Matthews M.R, Endress P.K (2005). “Comparative floral structure and systematics in Crossosomatales (Crossosomataceae, Stachyuraceae, Staphyleaceae, Aphloiaceae, Geissolomataceae, Ixerbaceae, Strasburgeriaceae)”. Botanical Journal of the Linnean Society. 147 (1): 1–46. (Tóm tắt)