Bộ Picramniales là một bộ nhỏ, chủ yếu sinh sống tại vùng nhiệt đới Tân thế giới, chỉ chứa 1 họ với danh pháp Picramniaceae, trong đó chứa 2 chi PicramniaAlvaradoa. Các thành viên của bộ này trước đây được đặt trong họ Thanh thất (Simaroubaceae) thuộc bộ Bồ hòn (Sapindales). Tuy nhiên, phân loại gần đây nhất của APG là APG III năm 2009[1][2] lại đặt nó tách ra thành bộ riêng, nằm trung gian giữa bộ Crossosomatales và bộ Sapindales. Nó thuộc về nhánh malvids (rosids II hay Malvidae), một trong ba nhóm hợp thành rosids.

Picramniales
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Eudicots
(không phân hạng)Rosids
Bộ (ordo)Picramniales
Họ (familia)Picramniaceae
Các chi

Phân loại

sửa

Phát sinh chủng loài

sửa

Biểu đồ phát sinh chủng loài dưới đây lấy theo Wang và ctv. (2009),[3] với tên gọi các bộ lấy từ website của Angiosperm Phylogeny.[4]. Các nhánh với mức hỗ trợ tự khởi động thấp hơn 50% bị bỏ qua. Các nhánh khác có mức hỗ trợ 100% ngoại trừ những nơi có con số chỉ ra mức hỗ trợ cụ thể.

Vitales

eurosids 
Fabidae 

Zygophyllales

Nhánh COM 

Huaceae

Celastrales

Oxalidales

Malpighiales

Nhánh cố định nitơ 

Fabales

Rosales

Fagales

Cucurbitales

Malvidae sensu lato 
65% 

Geraniales

Myrtales

Crossosomatales

Picramniales

Malvidae sensu stricto 

Sapindales

Huerteales

Brassicales

Malvales

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

  Tư liệu liên quan tới Picramniales tại Wikimedia Commons

  1. ^ Angiosperm Phylogeny Group (2009). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Botanical Journal of the Linnean Society 161: 105-121.
  2. ^ Picramniales trên website của Angiosperm Phylogeny Group.
  3. ^ Hengchang Wang, Michael J. Moore, Pamela S. Soltis, Charles D. Bell, Samuel F. Brockington, Roolse Alexandre, Charles C. Davis, Maribeth Latvis, Steven R. Manchester, Douglas E. Soltis (2009). "Rosid radiation and the rapid rise of angiosperm-dominated forests". Proceedings of the National Academy of Sciences 106(10):3853-3858. 10-3-2009.
  4. ^ Peter F. Stevens (2001 trở đi). Angiosperm Phylogeny Website In: Missouri Botanical Garden.