Vị trí của Ba Trung trong Tứ Xuyên (màu vàng)

Ba Trung (巴中市) là một địa cấp thị thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong thời Xuân Thu, khu vực này được gọi là Ba Tự (巴子).

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

Địa cấp thị Ba Trung quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

quận
huyện

Tham khảoSửa đổi