Broughtonia, viết tắt trong thương mại làm vườn là Bro, là một chi lan phân bố ở Đại Antilles. Chi này được kết hợp từ 2 chi Cattleyopsis Lem.Laeliopsis Lindl. & Paxton và có 6 loài.

Broughtonia
Broughtonia sanguinea (1836).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Orchidaceae
Phân họ (subfamilia)Epidendroideae
Tông (tribus)Epidendreae
Phân tông (subtribus)Laeliinae
Liên minh (alliance)Cattleya
Chi (genus)Broughtonia
R.Br., 1813
Loài điển hình
Broughtonia sanguinea
(Sw.) R.Br. in W.T.Aiton
Các loài
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Laeliopsis Lindl.
  • Cattleyopsis Lem.

Số lượng nhiễm sắc thể đơn bội của loài B. sanguinea được xác định là n = 20.[2]

Danh sách các loàiSửa đổi

Chú thích và tham khảoSửa đổi

  1. ^ Kew World Checklist of Selected Plant Families
  2. ^ page 250. Leonardo P. Felix and Marcelo Guerra: "Variation in chromosome number and the basic number of subfamily Epidendroideae (Orchidaceae)" Botanical Journal of the Linnean Society 163(2010)234-278, The Linnean Society of London

Broughtonia, M. Orchidaceae Antillanae, 49-52, 2000.